Vi investerer primært i bedrifter med tilknytning til bygg, anlegg og eiendom

Mandat

Vår historikk og bakgrunn innen byggevirksomhet i kombinasjon med dagens virksomhet i Oxer Eiendom, tilsier at vi har en naturlig fordel som investor i bedrifter som har en tilknytning til bygg, anlegg og eiendom. Dette er segmenter vi kan godt og har en mulighet til å tilføre noe utover ren kapital.
 

I tillegg til etablerte, allerede lønnsomme virksomheter, investerer vi deler av vår kapital i tidligfase-selskaper (venture). For oss handler ikke tidligfase alltid om ny teknologi. Flinke folk med et kjent produkt i en ny setting (eksempelvis utbrytere fra større virksomheter) er også relevante investeringsmuligheter.

Vi har korte beslutningsveier og gjør gjerne investeringer sammen med andre - eksisterende eiere som blir med videre, ledelsen og andre investeringsselskaper.

Vi har en fleksibel tidshorisont på våre investeringer og kan gjerne delta med eierandeler under 50% dersom situasjonen tillater dette.